Szczepienie

Kiedy nie należy szczepić

• Jeśli zwierzę jest aktualnie chore (nie dotyczy to chorób przewlekłych np. niewydolności wątroby, nerek, cukrzyca), • jeśli istnieje prawdopodobieństwo silnego zarobaczenia zwierzęcia (szczepionka może być nieskuteczna), w okresie ciąży (tylko w wyjątkowych przypadkach można zaszczepić ciężarną sukę), • jeśli szczenię ma mniej niż 6 tygodni. Jeśli przy poprzednich szczepieniach dochodziło u psa do reakcji alergicznych, grożących utratą życia, najpierw należy zmienić szczepionkę. Dopiero po kolejnej reakcji alergicznej powinno się zrezygnować ze szczepienia.

Jak działają szczepionki?

Szczepionki zawierają małe ilości unieszkodliwionych wirusów, bakterii lub innych czynników chorobotwórczych. Zadaniem szczepionek jest stymulacja układu odpornościowego Twojego psa do produkcji przeciwciał. Przeciwciała mają zdolność zwalczania infekcji, nie dopuszczając do rozwoju ciężkich i często śmiertelnych chorób.

Jak skuteczne jest szczepienie?

Zarówno leczenie preparatami farmaceutycznymi czy procedura chirurgiczna, jak i szczepienia profilaktyczne nie dają 100% gwarancji skuteczności. Jednakże stosowanie szczepień profilaktycznych w połączeniu z odpowiednim żywieniem i zadowalającymi warunkami utrzymania jest najlepszą z możliwych ochroną przed chorobami zakaźnymi. Biorąc pod uwagę koszty leczenia chorób zakaźnych, zarówno te finansowe, jak i emocjonalne, zapobieganie chorobom poprzez szczepienia to kwestia, której absolutnie nie powinno się lekceważyć.

Choroby przeciwko którym można zaszczepić psa:

• Nosówka psów

Jest to zakaźna choroba o bardzo ostrym przebiegu wywoływana przez wirus. Znanych jest kilka postaci nosówki: żołądkowo-jelitowa, oddechowa i nerwowa. W ostatnich latach występuje stosunkowo rzadko, przede wszystkim dzięki szeroko stosowanym szczepieniom profilaktycznym. W zdecydowanej większości przypadków choroba ta kończy się śmiercią psa.

• Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów (kaszel kenelowy)

Jest to wysoce zaraźliwa choroba układu oddechowego psów. Wywołuje ją nie jeden, a kilka drobnoustrojów, między innymi: wirus parainfluenzy psów, adenowirus typu II oraz bakteria Bordetella bronchiseptica. Najbardziej charakterystycznym objawem jest suchy, uporczywy kaszel. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest podanie szczepionki donosowej, budującej odporność miejscową w układzie oddechowym.

• Parwowiroza psów

Najczęściej występująca choroba zakaźna u psów na całym świecie. Wywoływana przez wysoce oporny wirus, który może pozostawać w środowisku przez wiele miesięcy, stanowiąc źródło zakażenia dla innych psów. Parwowirus powoduje ostre, krwotoczne zapalenie jelit. Szczepienie jest jedyną pewną metodą zapobiegania tej potencjalnie śmiertelnej chorobie, która zazwyczaj ma najcięższy przebieg u młodych szczeniąt i psów w podeszłym wieku.


• Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha)

Choroba ta jest wywoływana przez adenowirus. Pies może zarazić się poprzez kontakt z wydzielinami, takimi jak: ślina, zakażony mocz lub kał. Zakaźne zapalenie wątroby powoduje zazwyczaj ciężką niewydolność wątroby, poważne uszkodzenie oczu i problemy z oddychaniem.

• Leptospiroza

Choroba zakaźna wywoływana przez bakterie. Psy najczęściej zarażają się pijąc zakażoną leptospirami wodę z kałuż, kanałów lub rzek. Objawy leptospirozy to między innymi: wymioty, biegunka, żółtaczka, ostry ból brzucha, odwodnienie. Leptospiroza może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek lub wątroby. Człowiek może się również zarazić leptospirozą.

• Wścieklizna

Jest to nieuleczalna w 100% śmiertelna choroba wirusowa, atakująca centralny układ nerwowy prawie wszystkich ssaków, włączając w to ludzi. Przenoszona jest poprzez kontakt ze śliną zakażonego zwierzęcia (również dzikiego: lisa, szopa czy nietoperza) poprzez ugryzienie lub każde inne uszkodzenie skóry. W Polsce wszystkie psy od 3. miesiąca życia podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie w odstępach 12-miesięcznych. Brak aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie może narazić właściciela psa na poważne konsekwencje prawne.

PROGRAM SZCZEPIEŃ

Program wczesny obejmuje szczepienia po ukończonym 6 tyg., następne w odstępie 4 tyg.

I szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy) II szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy) III szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy, koronawiroza)

Program standardowy obejmuje pierwsze szczepienie wykonane po 8 tygodniu życia i drugie po 3-4 tyg.

I szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy) II szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy, koronawiroza)

Program późny obejmuje pierwsze szczepienie wykonane po 12 tyg., drugie po 3-4 tyg.

I szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy, koronawiroza) II szczepienie ( nosówka, parwowiroza, wirusowe zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy, koronawiroza) Kolejne szczepienia wykonuje się co roku.

Uwaga: Jest to standardowy program szczepień. Ale ostatecznie to lekarz weterynarii podejmuje indywidualne decyzje co do wariantu szczepień, zgodnie z wiedzą na temat chorób panujących na danym terenie. Szczepionki dla psów mają postać szczepionek skojarzonych czyli zawierają w jednej dawce osłabione wirusy lub bakterie kilku chorób jednocześnie. Najczęściej wystarczy jeden zastrzyk aby zaszczepić psa na wszystkie choroby.