Monitorowanie przebiegu ciąży u suk

Kontrola przebiegu ciąż wiąże się z :

-Badaniem klinicznym.

-Badaniami laboratoryjnymi: badania krwi,   cytologia, posiewy.

-Badaniem obrazowym: USG, RTG.

Dwa modele (schematy) prowadzenia ciąży :

•Model (schemat) 1.                                                                                           
• Suki zdrowe bez problemów podczas dotychczasowych kryć i ciąż,         
bez obciążeń genetycznych po rodzicach.                                                      
•Model (schemat) 2.
 Suki u który wystąpiły problemy przy wcześniejszych ciążach oraz genetycznie obciążonych

Model (schemat) 1  monitorowania ciąży obejmuje: 

- suki u których dotychczasowe ciąże przebiegały prawidłowo.
- suki, które pierwszy raz są kryte, bez obciążeń genetycznych.
 
Pierwsza wizyta obejmująca badanie kliniczne i wykonanie pierwszego usg między 20-25 dniem po kryciu. 
- Stwierdzamy obecność żywej ciąży, lub zaistniałych patologii. 
- określamy orientacyjnie ilość płodów. 
- wyznaczamy wstępny termin porodu.
 
Druga wizyta kontrolna powinna być przeprowadzona między 50 a 55 dniem po kryciu. Wykonujemy pełne badanie kliniczne  i szczegółowe Usg ciąży obejmujące:
- określenie budowy najważniejszych narządów. 
- analizę budowy i przepływów  w obrębie łożysk. 
-potwierdzenie terminu  porodu.
 
 
 
Model (schemat) 2  monitorowania ciąży obejmuje: 
- suki, u których występowały problemy z zajściem i utrzymaniem ciąży.
- suki obciążone genetycznie (stwierdzone problemy podczas przebiegu ciąży u matki czy rodzeństwa).
 
Pierwsza wizyta między 10-15 dniem po wyznaczonym kryciu. 

• Obejmuje badanie kliniczne.
• Badanie stężenia progesteronu we krwi.
• W zależności od stanu ogólnego badanie morfologiczne i biochemiczne krwi.
 
Druga wizyta między 18-25 po wyznaczonym kryciu.
• Obejmuje badanie kliniczne.
• Badanie Usg potwierdzające obecność żywej, prawidłowo rozwijającej się ciąży.
• W zależności od stanu ogólnego oraz wyniku Usg, wykonujemy badanie poziomu progesteronu.
 

Trzecia wizyta kontrolna około 40 dnia po wyznaczonym kryciu.
• Obejmuje ocenę stanu klinicznego.
• Badanie poziomu progesteronu.
• Opcjonalnie badanie USG.
 
 
Czwarta wizyta kontrolna między 50-55 dniem po wyznaczonym kryciu.
• Obejmuje ocenę stanu klinicznego.
• Badanie Usg określające: 
• prawidłowości budowy płodów (zabużenia rozwojowe),
 
• stan przepływów naczyniowych ( łożysko, płód, macica), 

• wymiary płodów (wyznaczenie terminu porodu).

Prawidłowy program prowadzenia ciąży umożliwia:
- wczesną identyfikację pojawiających się zaburzeń, 
- szybkie wdrożenie postępowania leczniczego,
- uzyskanie zdrowych szczeniąt.
 

materiały opracowane i udostępnione przez:

Lek.wet. Adam Gierulski

Lek.wet. Konrad Kalisz

Przychodnia Weterynaryjna Animal